سفارش تبلیغ
صبا
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

- 234 -

چون باید ثبت میشدند حرفاش :

{ egocentrism تمرکز روی ادراکات و خواسته های خود است و این ممکن است آدم را متوجه خواسته های دیگران نکند . یعنی اگر دچار egocentrism باشیم اصلا تحمل دیگران را نخواهیم داشت ، زود با دیگران بهم میخوریم ، هر وقت مسائل ما تامین نشد آن ارتباط آسیب میخورد چون نگاهمان متوجه خواسته های خودمان است . آدم های egocentrism ، خودخواهانه رفتار میکنند . ممکن است به لحاظ اخلاقی نه انتقاد و نه مخالفتی را قبول کنند و همیشه متمرکز بر روی خود باشند ... }

+ برای اینکه از این خطاها رهایی پیدا کنیم ، باید کمی از خود بدر شویم / گرچه وصالش نه به کوشش دهند - هرقدر ای دل که توانی بکوش ♥


+ به قلم مریم
| کمی درباره من |

در زبان عبری مریـم یعنـی آیینه دریا .

دریا شکل زنیسـت که نگـاهش عمیـق

و هُرم نفس هایش شرجی ست .

مریـم برای من ،

همان آیینه طغیانگری

و آرامش ِ زن شرجی ست .

مصداق سکون و خشم .

ژرفا و سطح .

شفافیت و تیرگی .

تم ِ تمام و کمالی از آبی ها .

مریم ، خاکستری ِ معمولی ِ

دریاییست در هوای ابری .

زیبایی / زیبایی / زیبایی ...

مریم ، نگاهی ست عمیقتر

از چشمان پنجره ی گشوده به دریا .روزمرگی ها و حس های گهگدارم را

با بلاگم شریـک میشوم .

این سطور

نه آنچنان قابل و شایسته خواندن اند

پس اگـر من را میخوانید ،

تمامـا از نگاه مهربان خودتان است .

ممنون از محبت دلتان :)


MeLoDiC

قالب